KVĚTEN

01.05.2012 18:15
MAJUS - Na svatého Filipa a Jakuba musí se žitný klas vymetaný najíti,buď kde buď.Na nanebevstoupení Pána Krista musí žito kvésti, ať je kdekoliv.
 Všecko stvoření měsíce máje plesá a skáče a směje se, hraje.  Máje přísluší dobré počištění, mytí s kořením a žilou pouštění. Šalvjejové. Kardobenediktové víno jest hlavně, srdci i žaludku sdílno. Můžeš na procházku do pole jíti,ze zpěvu ptačího se obveseliti. Máj velí lékův užívati, hlavní jatrní žilou pouštívati.
 Máj krásného měsíce buď vesel, víno pijíce.Když slunce k blížencům příjde, jasné časy činiti bude. Co jest živo nyní lítá neb hejbá se, vše po občerstvení dychtí v tom čase.
 
Rady Evermonda Jiřího košetického z roku 1690
 
................................................................................................................................
 
Měsíc květen
 
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Bujný květ - plný úl.

Jednotlivé dny

  Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
  Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
  Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
  Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
  Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
  Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
  Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
  Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
  Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
 Svatý kříž - ovcí stříž. 
Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
  Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů
  Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
  Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven. 
O svatém Mamertu zima je po čmertu.
  Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
  Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
  Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
  Pan Serboni pálí stromy.
  Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
  Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
  Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.
  Déšť svaté Žofie švestky ubije.

 Po kuchařce zmrzlých se vysazuje paprika
 Žofie vína upije.
  Svatá Žofie políčka často zalije
  Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá. 
Urban bývá studený pán.
  Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
  Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
  Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
  Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
  Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
  Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
  Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
  O svatém Duše choď ještě v kožiše.
  Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
  Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
  Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
  Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
  Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.