QUINTE

18.05.2012 09:20

Původ: Odrůda kanadského původu. Pochází z křížení odrůd 'Crimson Beauty' x 'Red Melba' V ČR se pěstuje od r. 1985.
Vlastnosti stromu: Stromy vytvářejí široce rozložité až převislé, poněkud neuspořádané a řídké koru-ny. Intenzita růstu je středně silná. Větve mají omezený sklon k rozvětvování. Méně intenzívně obrůstají krátkým plodným obrostem a jsou nasazeny v tupějších úhlech.. Stromy kvetou raně a jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plody jsou menší až středně velké (105 až 136 g). Tvar mají souměrně kulovitý až kulo-vitě protáhlý. Velikostně ani tvarově nejsou příliš vy-rovnané. Slupka: Je hladká, slabě mastná, intenzívně modrofialově ojíněná. Základní barvu je zelenavě žlutá, krycí barva, která překrývá větší část povrchu plodu, je jasně červená, rozmytá. V krycí barvě jsou zřetelné drob-nější bělavé tečky U prostor-nějších korun se zvyšuje podíl nedostatečně vybarvených plodů. Dužnina je velmi jemná, křehká. barvu má krémovou. Chuť je sladce navinulá, výrazně aromatická, celkově vel-mi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná (intenzívně plodí i na jednoletém dřevě), střední až velká a pravidelná.
Odolnost: Značně trpí strupovi-tostí, padlím málo. Má slabší sklon k monilióze plodů.
Tvar a podnož: Je vhodná pouze pro volnější prostorové tvary. Osvědčila se na podnoži M 9 ve tvaru volně rostoucích zákrsků. Při řidších sponech ji lze pěstovat i v kombinaci se všemi středně vzrůstnými odrůdami. Má poněkud vyšší požadavky na výchovný řez, protože vhodnou kombinací zkracovacího a prosvětlovacího řezu je nutno zapěstovat základ rovno-měrné, přiměřeně husté koruny. V pozdějších letech se řez omezuje jen na úměrné prosvětlování a na postupné zmla-zování koruny
Doba zrání: Sklizňová zralost nastává, průměrně ve druhé polovině července. Plody však nedozrávají pravidelně. Pro optimál-ní zhodnocení celé úrody je vhodné plody sklízet postupně. Při opoždění sklizně do-chází k opadu zralejších plodů. Konzumní zralost na-stává ihned po sklizni a trvá 1-2 týdny.
Celkové zhodnocení: Velmi raná odrůda s kvalitními a vzhlednými plody, vhodná především do tep-lejších a sušších oblastí. Vyznačuje se pravidelnou dosti vysokou plodností. V chladnějších a vlhčích polohách vyžaduje chemickou ochranu proti strupovitosti.