SIR PRISE

SIR PRISE

Původ: USA, kříženec tetraploidní odrůdy Doud Golden Delicious s rezistentnín hybridem PRI 14-152.
Vlastnosti stromu: Růst je silný a rozložitý, větve jsou nasazeny v širších úhlech a přiměřeně obrůstají plodonosným
obrostem. Stromy kvetou středně pozdně a jsou špatnými opylovači (triploidní odrůda).
Vlastnosti plodu: Je mírně nadprůměrné velikosti (střední hmotnost kolísá mezi 132 -185 g). Tvar je krátce nebo vysoce kuželovitý, někdy i válcovitý, často žebernatý a dosti nepravidelný. Slupka je hladká, mírně až středně mastná, pevná. Základní barva je zelenavě žlutá, později citronově žlutá. Nevýrazné líčko se vyskytuje jen výjimečně ( v Kadově ANO!, jak je vidět z fotografie). Dužnina je krémové barvy, jemná, křuplavá, velmi št'avnatá, příjemně sladce navinulá, velmi dobrá.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, přiměřená a pravidelná.
Odolnost: Stromy jsou rezistentní proti strupovi-tostí, padlím trpí slabě. Vůči mrazům jsou středně citlivé. Plody se snadno otlačují a vyžadují proto šetrnou manipulaci.
Tvar a podnož: Pro pěstování v intenzívních tvarech je vzhledem k silnějšímu růstu doporučována podnož M 9. Pro kmenné tvary a do horších půdních podmínek jsou doporučovány středně vzrůstné podnože, případně i podnož A 2.
Doba zrání: Sklízí se v první polovině října, z chladnějších oblastí i později. Ve sklepě se skladuje do března i déle.
Celkové zhodnocení:Vzhledem ke své spolehlivé rezistenci vůči strupovitosti a dobré chuťové kvalitě by se tato odrůda měla více rozšířit ve vlhčích oblastech středních poloh. Ve vyšších polohách nedosahuje dobrých chuťových kvalit a plodnost je méně jistá.