WANGENHEIMOVA

Původ: Vznikla jako náhodný semenáč v první polovině minulého století v Německu.
Vlastnosti stromu: Růst je zpočátku silný, po vstupu do plodnosti střední. Koruna je kulovitá až široce kulovitá. Větve bohatě obrůstají krátkým plodonosným obrostem. Dobře plodí na jednoletém dřevě. Stromy kvetou středně pozdně a jsou samosprašné. Odrůda je dobrým opylovačem.
Vlastnosti plodu: Je pomologického typu pološvestka. Má střední velikost (průměrná hmotnost kolísá mezi 23 a 35 g). Tvar je oválně vejčitý. Slupka je nakyslá, dosti pevná. Má tmavě modrou barvu, ze zastíněných partií bývá někdy jen červeně fialová. Barva je však kryta výrazným ojíněním. Stopka je kratší až středně dlouhá. Dužnina je zelenave žlutá, u plně vyzrálých plodů s odstínem do oranžova, středně tuhá, šťavnatá a je vetšinou dobře odlučitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá, málo aromatická, z teplých poloh dobrá, z chladnejších poloh jen pruměrná.
Plodnost: Je velmi raná, často příliš vysoká (má sklon k přeplozování).
Odolnost: Stromy jsou odolnější na zimní i jarní mrazy. Citlivost k šarce je větší. Odolnost proti moniliové hnilobě plodu je střední.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary na myrobalánu nebo zákrsky na St. Julien. Stromy se snadno tvarují.
Doba zrání: Sklízí se v druhé a třetí dekádě srpna, asi 10 dní před Domácí švestkou.
Celkové zhodnocení: Jedná se o mrazuvzdornou a úrodnou pološvestku vhodnou i do vyšších poloh, kde Domácí švestky špatne vyzrávají. Řezem stromu a případnou probírkou plodu je nutno zabránit přeplozování, protože jinak jsou plody příliš malé a mají nízkou kvalitu. Plody jsou vhodné jak pro přímý konzum tak i pro kuchyňské zpracování. Jsou však méně vhodné pro průmyslové zpracování.