J - TE - E

18.05.2012 09:24

Pochází ze ŠS Těchobuzice. Předběžně povolena v roce 1974. Středně až slaběji vzrůstná podnož, která lépe koření než typ M 9. Hodí se pro vzrůstnější odrůdy. Plodnost naštěpovaných odrůd začíná již druhým rokem a je dobrá. Stromky vyžadují opěru.