Višně

ÉRDI BÓTERMÓ

Původ: Madarsko; u nás povolena 1991. Požadavky: Nemá zvláštní požadavky na prostredí; lze ji dobře tvarovat. Růst: strední až slabší; vytváří...

FAVORIT

Původ: Maďarsko; odrůda povolena v roce 1986. Požadavky: Nemá zvláštní požadavky na agrotechniku. Je vhodná pro drobné pěstitele. Růst: střední;...

MORELA POZDNÍ

Původ: Francie. Velmi stará odrůda vypěstovaná pravděpodobně v zámeckých zahradách Chateau Moreille. U nás povolena v roce 1954. Požadavky: Roste...

MORELLENFEUER

Původ: Dánsko. Vyšlechtěna po 2. světové válce pod názvem Kelleris 16. U nás povolena v roce 1975. Požadavky: Nejlépe se daří na hlinitopísčitých...

UJEHÉRTOI FÜRTÖS

Původ: odrůda byla vyšlechtěna v Maďarsku jako selekce z náhodně nalezeného semenáče. Habitus a růst: Roste středně bujne až bujně, vytváří...