Švestka JOJO je zcela rezistentní vůči nejčastější virové chorobě švestek šárce a dobře odolná proti mrazům. Brzy začíná plodit, přináší pravidelnou a bohatou úrodu. Plody střední velikosti jsou oválné, tmavě fialové barvy, neopadávají. Dužina sladce nakyslé a lahodné chuti, snadno se odděluje od pecky. Vzrůst s volnou korunou. Dozrává v září, samosprašná.

 

ČAČANSKÁ LEPOTICA

Původ: Vznikla v r. 1961 ve Výzkumném ústavu ovocnářském v Čačaku (Srbsko) jako kříženec odrůd Wangenheimova a Požegaca (typ Domácí švestky). Jedná se o pološvestku.
Vlastnosti stromu: Růst je zpočátku silný, po vstupu do plodnosti střední. Koruna je široce pyramidální, přimeřeně hustá. Větve bohatě obrůstají krátkým plodonosným obrostem. Dobře plodí na jednoletém dřevě. Stromy kvetou středně raně a jsou samosprašné. Odrůda je dobrým opylovačem.
Vlastnosti plodu: Je pomologického typu pološvestka. Má větší velikost (průměrná hmotnost kolísá mezi 35 a 43 g). Tvar je oválně vejčitý. Slupka je pevná, má tmavě modrou barvu, která je překryta intenzivním ojíněním. Stopka je středně dlouhá. Dužnina je zelenavě žlutá, tuhá, šťavnatá a je dobře odlučitelná od pecky. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická z teplých poloh velmi dobrá, z chladnějších poloh jen průměrná.
Plodnost: Je velmi raná, pravidelná a často velmi vysoká.
Odolnost: Stromy jsou odolnější na zimní i jarní mrazy. Vůči šarce jsou tolerantní. Odolnost proti moniliové hnilobě plodu je větší.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary na myrobalánu nebo zákrsky na St. Julien. Stromy se snadno tvarují do tvaru vřeten.
Doba zrání: Sklízí se v první a druhé dekádě srpna, asi 4 týdny před Domácí švestkou.
Celkové zhodnocení: Jedná se o kvalitní a velmi úrodnou pološvestku. Její významnou vlastností je její spolehlivá tolerance k šarce. Plody jsou velké a mají pritažlivý vzhled. Jsou vhodné jak pro přímý konzum tak i pro kuchyňské zpracování.

 

ČAČANSKÁ NAJBOLJA

Původ: Pološvestka, vznikla v r. 1961 ve Výzkumném ústavu ovocnářském v Čačaku (Srbsko) jako kříženec odrůd Wangenheimova a Požegaca (typ Domácí švestky).
Vlastnosti stromu: Růst je zpočátku velmi silný, po vstupu do plodnosti střední. Koruna je vzpřímená, středně hustá. Plodí i na jednoletém dřevě. Stromy kvetou středně raně a jsou jen částečně samosprašné. Mezi vhodné opylovače patrí Čačanská lepotica a Stanley.
Vlastnosti plodu: Je velký až velmi velký (průmerná hmotnost se pohybuje od 40 do 58 g). Tvar je dlouze eliptický. Slupka je silná a pevná, barvu má fialově červenou až fialově modrou, která je však překryta silným ojíněním. Stopka je středně dlouhá. Dužnina je dosti pevná, žlutozelená, dobře odlučitelná od pecky. Chuť navinule sladká, jen průměrná. Pro dosažení prijatelné chuti vyžaduje co nejpozdejší sklizeň, prestože plody vybarvují velmi brzy.
Plodnost: Je raná, dosti pravidelná a vysoká.
Odolnost: Stromy i květy jsou odolné vůči mrazům. Rovněž i tolerance stromu k šarce je poměrně vysoká. Plody jsou dosti odolné proti moniliové hnilobě plodu.
Tvar a podnož: Vhodná pro kmenné tvary na podnoži myrobalán nebo pro zákrsky na St. Julien nebo Pixy.
Doba zrání: Sklízí se v druhé a třetí dekádě srpna.
Celkové zhodnocení: Jedná se o pološvestku s atraktivními plody, ale jen průmernou chutí. Předností odrůdy je dosti vysoká odolnost proti virové šarce. Kvalita plodu je lepší v teplejších oblastech. Do chladnějších poloh není vhodná.

 

ČAČANSKÁ RANÁ

Původ: Pološvestka - vznikla v r. 1961 ve Výzkumném ústavu ovocnářském v Čačaku (Srbsko) jako kríženec odrůd Wangenheimova a Požegaca (typ Domácí švestky).
Vlastnosti stromu: Růst je zpočátku velmi silný, po vstupu do plodnosti slábne. Koruna je široce pyramidální, přiměřeně hustá. Plodí i na jednoletém dřevě. Stromy kvetou středně raně a jsou částečně samosprašné. Mezi vhodné opylovače patří Bryská, Ruth Gerstetter a Katinka.
Vlastnosti plodu: Je vetší velikosti (průměrná hmotnost se pohybuje kolem 45 g). Tvar je dlouze eliptický. Slupka má barvu fialově červenou a bývá překryta namodralým ojíněním. Stopka je středně dlouhá. Dužnina je světle žlutá a brzy měkne a moučnatí. Chuť je příjemně navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Konzumní období je krátké. Pecka je střední, protáhlá. Odlučitelnost dužniny od pecky je dobrá.
Plodnost: Je raná, středně pravidelná a často vysoká.
Odolnost: Stromy jsou odolnejší na zimní mrazy. Vůci šarce jsou středně tolerantní. Odolnost proti moniliové hnilobě plodu je větší.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary na myrobalánu nebo zákrsky na St. Julien.
Doba zrání: Sklízí se v druhé polovině července, asi 14 dnů po odrůdě Ruth Gerstetter.
Celkové zhodnocení: Jedná se o velmi kvalitní ranou pološvestku. Plody jsou velké a mají pritažlivý vzhled. Vyžadují však šetrnou manipulaci, protože se snadno otlačují. Jsou vhodné predevším pro přímý konzum. Konzumní období je však pomerně krátké.

 

ČAČANSKÁ RODNÁ

ČAČANSKÁ RODNÁ

Jedna z nejkvalitnějších odrůd s plody vhodnými jak pro přímý konzum , tak i pro konzervárenské zpracování. Tato středně velká až velká švestka dozrává začátkem září, je samosprašná. Plod je protáhle vejčitý, dužnina je zelenavě žlutá,pevná , šťavnatá, dobře oddělitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá, slabě aromatická, výborná. Plodost je brzká, pravidelná a vysoká. Odrůda je tolerantní vůči šarce. Tato odrůda se stala velice populární hlavně pro svou vysokou cukernatost plodů, která se hodí pro výrobu domácích pálenek pro které byla cíleně šlechtěna.

 

DOMÁCÍ VELKOPLODÁ

DOMÁCÍ VELKOPLODÁ
Původ: Vznikla výběrem lokálních klonů pravých švestek, které se pěstovaly na území České republiky již od středověku.
Vlastnosti stromu: Růst je středně silný. Koruny jsou nejčastěji vysoce pyramidální, později se mírně rozkládají. Z počátku bývají príliš husté. S postupným prosýcháním stárnoucího obrostu se aktivní plodonosný obrost přesouvá na obvod prořídlé koruny. Proto stromy vyžadují včasné zmlazování. Stromy kvetou pozdně a jsou samosprašné
Vlastnosti plodu: Je menší velikosti (průměrná hmotnost se pohybuje v rozmezí 15-25 g). Tvar je typicky švestkovitě protáhlý, horní část plodu je nejčastěji tupě zakončena. Nekteré typy mají ostřejší špičku. Slupka má barvu tmavě fialově modrou se světle modrým ojíněním. Je pevná a má nakyslou chuť. Stopka je středně dlouhá. Dužnina bývá žlutozelená, zelenožlutá až žlutá, ve správné zralosti pevná a středně šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, středně aromatická, velmi dobrá. Při přeplození a nedostatečném vyzrání plodu je chuť méne uspokojivá. Pecka je menší, k oběma koncům protáhle zašpičatělá. Odlučitelnost dužniny od pecky je zpravidla velmi dobrá.
Plodnost: Je většinou středně pozdní, pravidelná a často velmi vysoká.
Odolnost: Stromy jsou středně citlivé na zimní mrazy, jsou však odolnější v době květu vůči pozdním jarním mrazíkum. Vůci šarce jsou velmi citlivé. Často bývají silněji napadávány puklicí švestkovou a roztočem. Odolnost proti moniliové hnilobě plodu je větší.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary i zákrsky na myrobalánu nebo na St. Julien.
Doba zrání: je podle oblastí a jednotlivých typu v první a druhé polovine září, ve vyšších polohách až v 1. polovine října.
Celkové zhodnocení: Jedná se o nejrozšírenejší u nás pestovanou švestku. Plody mají universální použití. Dobře plodí a plody jsou velmi kvalitní zejména v teplejších oblastech a na vhodných stanovištích. Ve vyšších a příliš chladných polohách plody špatne vyzrávají, bývají často príliš drobné a méně kvalitní. Je nutno vysazovat jen spolehlivě bezvirozní materiál. Nemuže být vysazována do blízkosti stromů napadených šarkou. Nedoporučuje se tradiční rozmnožování odkopky, které bývají témeř vždy touto chorobou napadeny.

 

DURANCIA

DURANCIA
Je hojně pěstovaná a oblíbená zejména na Moravě. Plody jsou středně velké, oválné až kulovité, modrofialové, šťavnaté a velmi chutné. Pro svůj vysoký obsah cukru a příjemné aroma je s velkou oblibou využívána k výrobě slivovice, ale také povidel. Hodí se i pro přímý konzum. Zraje v druhé polovině září až začátkem října.

 

GABROVSKÁ

Původ: Švestka vznikla v Bulharsku na výzkumné stanici Drjanovo jako kříženec odrůd Kjustendilská modrá a Montfortská.
Vlastnosti stromu: Růst je středně silný. Koruny jsou nejčasteji široce pyramidální nebo vysoce kulovité se sklonem k zahušťování. Stromy kvetou středně raně a jsou částečně samosprašné. Jako vhodný opylovač je nejčastěji doporučována odrůda Stanley.
Vlastnosti plodu: Plody mají v poněkud vetší velikost jak Domácí švestky (průměrná hmotnost se pohybuje v rozmezí 20-28 g). Rovněž jejich tvar je na rozdíl od Domácí švestky více elipsoidní.. Slupka má tmavě fialově modrou barvu s výrazným ojíněním. Dužnina je žlutavá, dosti pevná a má aromatickou navinule sladkou chuť, podobnou Domácí švestce. Plody jsou odolné proti otlačení. Pecka se dobře odlučuje od dužniny.
Plodnost: Je středně raná, pravidelná, avšak obvykle jen průměrná.
Odolnost: Stromy jsou dosti odolné proti zimním i jarním mrazům. Vůci šarce jsou považovány za dosti tolerantní. Houbovými chorobami trpí málo.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary i zákrsky na myrobalánu nebo na St. Julien.
Doba zrání: je podle oblastí a jednotlivých typů v poslední dekádě srpna nebo v první dekádě září, približně ve stejnou dobu jako odrůda Stanley.
Celkové zhodnocení: Jedná se o perspektivní náhradu za Domácí švestku v oblastech a na stanovištích s větším výskytem virové šarky. Plody jsou vhodné pro přímý konzum, ke kuchyňskému použití i pro průmyslové zpracování.

 

HAMANOVA ŠVESTKA

Původ: Odrůda švestky českého původu. Vznikla jako náhodný semenáč v Újezdě u Lázní Bělohradu na počátku 20. století.
Vlastnosti stromu: Růst je středně silný. Koruna je široce kulovitá, pozdeji spíše rozložitá , středně hustá. Plodonosný obrost na větvích je bohatý. Stromy kvetou středně pozdně a jsou samosprašné.
Vlastnosti plodu: Je střední velikosti (průměrná hmotnost se pohybuje kolem 20 g). Tvar je protáhlý, typicky švestkovitý, horní cást plodu je tupě zakončena. Slupka je tužší, fialově až tmavě modrá se světle modrým ojíněním. Stopka je středně dlouhá. Dužnina je zelenožlutá až žlutá, pevná, středně šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, velmi dobrá. Pecka je menší, protáhlá. Odlučitelnost dužniny od pecky je velmi dobrá.
Plodnost: Je středně raná, pravidelná a dosti vysoká.
Odolnost: Odrůda je středně citlivá vůči šarce. Vůči této virové chorobě je však odolnejší než běžné klony Domácí švestky. Odolnost proti moniliové hnilobě plodu je střední.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary i zákrsky na myrobalánu.
Doba zrání: Sklízí se koncem srpna nebo začátkem září asi týden před Domácí švestkou.
Celkové zhodnocení: Jedná se o kvalitní odrůdu typu pravé švestky. Plody mají univerzální použití. Je vhodná pro pěstování na zahrádkách především z důvodu slabšího růstu stromu a vetší vhodnosti do méně příznivých klimatických podmínek. Významná je také skutečnost, že méně trpí šarkou bežné klony Domácí švestky. Přesto je nutno vysazovat jen spolehlivě bezvirozní materiál. Nemůže být vysazována do blízkosti stromu napadených šarkou.

 

KATINKA

KATINKA
Velmi raná samosprašná odrůda, plodnost brzká, pravidelná a velká.
Sklízí se koncem července.
Plody jsou vhodné pro přímý konzum, ale i pro zmrazování a běžné kuchyňské zpracování. Plod je střední, oválný. Dužnina je žlutozelená. Chuť je sladce navinulá, aromatická, velmi dobrá. Odlučitelnost pecky od dužniny dobrá.

 

PRESIDENT

PRESIDENT
Nenáročná odrůda,která v teplejších oblastech dosahuje vysoké výnosy kvalitních plodů.
Plod je atraktivní, velký, oválný, slupka je tmavě fialová až lehce načervenalá, dužnina je žlutá, pevná, velmi šťavnatá, oddělitelná od pecky. V chuti sladce navinulá, velmi dobrá.
Je středně odolná k mrazu i šarce.
Tato pozdní cizosprašná pološvestka (zraje 10 dní po ´Domácí velkoplodé´, tj. kolem 20. září), Vhodná k přímému konzumu, ke konzervaci i na pálenky. Roste středně bujně. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Vhodným opylovačem jsou odrůdy ´Hanita´ a ´Čačanská lepotica´.

 

STANLEY

STANLEY
Původ: Pološvestka - byla vyšlechtěna křížením odrůd Agenská x Grand Duke v USA na počátku 20. století.
Vlastnosti stromu: Růst je středně silný, v plné plodnosti jen slabší. Koruna je vysoce pyramidální, řidší, později často pohárovitého tvaru. Plodonosný obrost je dosti četný. Stromy kvetou raně a jsou samosprašné. Jsou dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Plod je velký, podlouhlý, k oběma koncum zúžený (průmerná hmotnost se pohybuje nejčastěji v rozmezí 30-40 g). Slupka je pevná, má barvu fialově modrou se svetlě modrým ojíněním. Je pevná a má nakyslou chuť. Stopka je středně dlouhá. Dužnina je zelenožlutá, někdy mírně načervenalá, v průměru středně pevná a šťavnatá. Při přezrání dužnina rychleji měkne. Chuť je navinule sladká, mírně aromatická jen v teplých oblastech a při dobrém vyzrání, v průměru dobrá. Při nedostatečném vyzrání plodu je chuť méně uspokojivá. Odlučitelnost dužniny od pecky je většinou dobrá.
Plodnost: Je raná, pravidelná a v průměru velmi vysoká.
Odolnost: Odrůda patří mezi tolerantní kultivary k šarce. Stromy jsou odolné vůči zimním mrazům, květy středně odolávají pozdním jarním mrazíkům. Plody jsou citlivější k moniliové hnilobě.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary i zákrsky na myrobalánu. Pro nízké tvary lze doporucit podnož St. Julien A.
Doba zrání: Sklízí se koncem srpna nebo začátkem září.
Celkové zhodnocení: Jedná se o spolehlivě úrodnou pološvestku s tolerancí vůči virové šarce. Ve správné zralosti jsou plody vhodné pro přímý konzum. Jinak jsou velmi vhodné pro zmrazování a běžné kuchynské zpracování.

 

TOPHIT

TOPHIT
Švestka byla vyšlechtěna roku 2005 Německu.
Je vhodná do teplejších oblastí na úrodné a dostatečně vlhké půdy.
Plody jsou velké až velmi velké, vejčitého tvaru, slupka je tmavě modrá s fialovým líčkem, silně ojíněná, dužnina je šťavnatá, zelenožlutá, dobře oddělitelná od pecky. V chuti navinule sladká, aromatická, dobrá.
Je vysoce odolná k mrazu i šarce.
Tophit je velmi pozdní samosprašná pološvestka (zraje 16 dnů po ´Domácí velkoplodé´, tj. po 25 září), vhodná k přímému konzumu i ke konzervaci a pro domácí pálenky(Obsah cukru se uvádí kolem 32%). Plodnost je velmi brzká, velká a pravidelná. Strom roste středně bujně.

 

VALJEVKA

VALJEVKA
Tato švestka je vhodná do všech oblastí , pro malo i velkopěstitele.
Plody jsou střední velikosti , švestkovitého tvaru
s hruškovitým zúžením stopky, pevná slupka má modrofialovou barvu se silným ojíněním, dužnina je až zlatožlutá, středně šťavnatá, dobře oddělitelná od pecky, v chuti sladkokyselá, aromatická, velmi dobrá, velmi kvalitní.Dobře odolává mrazu a je tolerantní k šarce.

Valjevka je pozdní samosprašná švestka,která zraje na přelomu září, ve stejnou dobu jako Domácí velkoplodou. Tato je hodná pro přímý konzum, konzervárenské zpracování i sušení. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Růst je středně bujný.

VALOR

VALOR
Tato odrůda se dá zatím skloňovat jen v samých kladných hodnoceních. Plody má skutečně velké, výborné chuti na veškeré použití. Plodnost veliká, zcela bez problémů. Stromky rostou poměrně kompaktně výborně nasazují na plodné dřevo. Odrůda Valor je nenáročná na řez, ale je vhodné ji ošetřovat postřikem proti monilióze, neboť jako většina pološvestek rodí ve shlucích.
Valor je odrůda kanadského původu s velmi chutnými plody s vysokým obsahem cukrů i kyselin, dozrává koncem srpna až začátkem září. Zahrádkáře jistě potěší bohaté výnosy s kombinací rané sklizně.
Odrůda je středně odolná vůči šarce.

 

VEEBLUE

Středně velká, podlouhlá až kulovitá fialovomodrá pološvestka s aromatickou dužninou. Sklizí se v polovině září, kdy plody dosahují váhy okolo 65g.Plodnost velká a pravidelná. Potřebuje přítomnost jiné švestky v okolí pro opylení.

 

VERITY

Odrůda byla vyšlechtěna v Kanadě křížením odrůd Imperial Epineuse x Grand Duke.

Plody této polšvestky jsou středně velké 28-40g, vejčitého tvaru, barvy fialově nebo hnědavě modré, se slabým šedomodrým ojíněním. Dužnina je zelenavě žlutá, šťavnatá, pevná a oddělitelná od pecky v plné zralosti. Chuť je navinule sladká, později spíše sladší, příjemně aromatická, velmi dobrá. Má vyšší obsah cukrů, proto je vhodná i pro výrobu domácích pálenek, na sušení, nebo povidel.
Verity je cizosprašná a jako vhodní opylovači jsou například Ćačanská lepotica, Valor nebo Stanley. Plodí velmi brzy, hojně a pravidelně.
Je středně citlivá vůči šarce, avšak dosti odolávají pozdním jarním mrazíkům. Není vhodná pro vyšší chladné polohy.
Plody se sklízejí v poslední dekádě srpna nebo začátkem září, ve stejnou dobu jako Stanley.

 

WANGENHEIMOVA

Původ: Vznikla jako náhodný semenáč v první polovině minulého století v Německu.
Vlastnosti stromu: Růst je zpočátku silný, po vstupu do plodnosti střední. Koruna je kulovitá až široce kulovitá. Větve bohatě obrůstají krátkým plodonosným obrostem. Dobře plodí na jednoletém dřevě. Stromy kvetou středně pozdně a jsou samosprašné. Odrůda je dobrým opylovačem.
Vlastnosti plodu: Je pomologického typu pološvestka. Má střední velikost (průměrná hmotnost kolísá mezi 23 a 35 g). Tvar je oválně vejčitý. Slupka je nakyslá, dosti pevná. Má tmavě modrou barvu, ze zastíněných partií bývá někdy jen červeně fialová. Barva je však kryta výrazným ojíněním. Stopka je kratší až středně dlouhá. Dužnina je zelenave žlutá, u plně vyzrálých plodů s odstínem do oranžova, středně tuhá, šťavnatá a je vetšinou dobře odlučitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá, málo aromatická, z teplých poloh dobrá, z chladnejších poloh jen pruměrná.
Plodnost: Je velmi raná, často příliš vysoká (má sklon k přeplozování).
Odolnost: Stromy jsou odolnější na zimní i jarní mrazy. Citlivost k šarce je větší. Odolnost proti moniliové hnilobě plodu je střední.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary na myrobalánu nebo zákrsky na St. Julien. Stromy se snadno tvarují.
Doba zrání: Sklízí se v druhé a třetí dekádě srpna, asi 10 dní před Domácí švestkou.
Celkové zhodnocení: Jedná se o mrazuvzdornou a úrodnou pološvestku vhodnou i do vyšších poloh, kde Domácí švestky špatne vyzrávají. Řezem stromu a případnou probírkou plodu je nutno zabránit přeplozování, protože jinak jsou plody příliš malé a mají nízkou kvalitu. Plody jsou vhodné jak pro přímý konzum tak i pro kuchyňské zpracování. Jsou však méně vhodné pro průmyslové zpracování.

 

Švestky

TOP HIT

03.11.2015 19:58

VALOR

03.11.2015 19:57

ČAČANSKÁ RODNÁ

03.11.2015 19:56

STANLEY

18.05.2012 14:19
Původ: Pološvestka - byla vyšlechtěna křížením odrůd Agenská x Grand Duke v USA na počátku 20. století. Vlastnosti stromu: Růst je středně silný, v plné plodnosti jen slabší. Koruna je vysoce pyramidální, řidší, později často pohárovitého tvaru. Plodonosný obrost je dosti četný. Stromy kvetou...

GABROVSKÁ

18.05.2012 14:13
Původ: Švestka vznikla v Bulharsku na výzkumné stanici Drjanovo jako kříženec odrůd Kjustendilská modrá a Montfortská. Vlastnosti stromu: Růst je středně silný. Koruny jsou nejčasteji široce pyramidální nebo vysoce kulovité se sklonem k zahušťování. Stromy kvetou středně raně a jsou částečně...

HAMANOVA ŠVESTKA

18.05.2012 14:08
Původ: Odrůda švestky českého původu. Vznikla jako náhodný semenáč v Újezdě u Lázní Bělohradu na počátku 20. století. Vlastnosti stromu: Růst je středně silný. Koruna je široce kulovitá, pozdeji spíše rozložitá , středně hustá. Plodonosný obrost na větvích je bohatý. Stromy kvetou středně pozdně...

DOMÁCÍ VELKOPLODÁ

18.05.2012 14:00
Původ: Vznikla výběrem lokálních klonů pravých švestek, které se pěstovaly na území České republiky již od středověku. Vlastnosti stromu: Růst je středně silný. Koruny jsou nejčastěji vysoce pyramidální, později se mírně rozkládají. Z počátku bývají príliš husté. S postupným prosýcháním...

ČAČANSKÁ RANÁ

18.05.2012 13:55
Původ: Pološvestka - vznikla v r. 1961 ve Výzkumném ústavu ovocnářském v Čačaku (Srbsko) jako kríženec odrůd Wangenheimova a Požegaca (typ Domácí švestky). Vlastnosti stromu: Růst je zpočátku velmi silný, po vstupu do plodnosti slábne. Koruna je široce pyramidální, přiměřeně hustá. Plodí i na...

ČAČANSKÁ LEPOTICA

18.05.2012 13:13
Původ: Vznikla v r. 1961 ve Výzkumném ústavu ovocnářském v Čačaku (Srbsko) jako kříženec odrůd Wangenheimova a Požegaca (typ Domácí švestky). Jedná se o pološvestku. Vlastnosti stromu: Růst je zpočátku silný, po vstupu do plodnosti střední. Koruna je široce pyramidální, přimeřeně hustá. Větve...

Jabloně

ANETA

Raně zimní, úrodná, nenáročná, velkoplodá odrůda, rezistentní ke strupovitosti. Plody velké až...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hrušně


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nashi (asijské hrušně)

CHOJURO

Japonská hrušeň Hosui je středně bujně až bujně rostoucí strom, který má tvar rozložitý až...

1 | 2 | 3 | 4 >>

Višně

ÉRDI BÓTERMÓ

Původ: Madarsko; u nás povolena 1991. Požadavky: Nemá zvláštní požadavky na prostredí; lze ji...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Broskve

CRESTHAVEN

Byl vyšlechtěn v South Haven v USA křížením odrůd Kalhaven a South Haven 309 (SH 50 x Redhaven...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rakytník

BOTANIKA

Je to silně rostoucí keř. Plodové větévky se až ohýbají pod tíží plodů.Tato odrůda je semenáč z...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ANGREŠT / RYBÍZ / JOSTA

BÍLÁ PERLA

 Je to holandská odrůda bílého rybízu s chutnými, příjemně nasládlými plody bez kyselosti...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

RŮŽE

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PŘÍMO V PRODEJNĚ

Sloupové jabloně

BOLERO

Bolero je nenáročná podzimní odrůda, která je velmi odolná vůči houbovým chorobám. Plod je...

1 | 2 | 3 | 4 >>

Staré odrůdy hrušní


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Třešně

ARANKA

Původ: novošlechtění vzniklo v roce 1975 opylením domácí odrůdy Kaštánka francouzskou odrůdou...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nektarinky

FLAWORTOP

Země původu USA, registrace v roce 2003. Odrůda ranější, zraje 7 dní před odrůdou Redhaven. Odrůda poměrně náročná na řez – růst je bujný. Plody...

1 | 2 | 3 >>

OŘEŠÁKY

 

 

 

 

 

 

Borůvky

BLUECROP (Vaccinium corymbosum)

Popis odrůdy Nejrozšířenější odrůda borůvky. Po celém světě zaujímá téměř 50% veškeré výsadby...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>