M 1

18.05.2012 09:26

Vyšlechtěna v Anglii (East Malling), u nás povolena v roce 1981. Hodí se do vlhčích úrodných půd. Roste bujně. Uplatňuje se pro zákrsky slaběji rostoucích odrůd, eventuelně pro čtvrtkmeny ostatních odrůd.