M 26

18.05.2012 09:27

Vyselektována v Anglii (East Malling), povolena v roce 1991. Ve vyspělých ovocnářských zemích je velmi rozšířena. Intenzita růstu je mezi M 9 a M 7. Je vhodná pro středně a slabě rostoucí odrůdy v horších půdních podmínkách (jako náhrada za M 9). Je velmi mrazuvzdorná a vhodná i pro mezištěpování. Vzhledem ke křehkému kořenovému systému vyžadují stromky na stanovišti opěru.