M 9

18.05.2012 09:27

Vyselektována v Anglii (East Malling), její klony zapsány do Listiny povolených odrůd v roce 1981. Jde o základní a ve světě nejrozšířenější slabě rostoucí podnož pro jabloně. Hodí se úrodných, vlhčích míst. Naštěpované odrůdy brzo a velmi dobře plodí., podnož omezuje jejich nadměrný růst. Plody jsou dobře vyvinuté a vybarvené, zkracuje se však uchovatelnost. Stromky na stanovišti vyžadují nezbytně opěru ve formě kůlu nebo drátěnky.