MM 106

18.05.2012 09:28

Vyselektována v Anglii (East Malling), povolena v roce 1998. Podnož v matečných porostech roste silně až bujněji, odnožování je průměrné, kořenění je dobré, školkařské vlastnosti jsou dobré. Stromky naštěpované na této odrůdě jsou bujnějšího růstu(rostou silněji než na M26). Koření hluboko a stromy dobře kotví v půdě, opora může být jenom dočasná. Má raný nástup do plodnosti a plodnost je vysoká. Je nevhodná do suchých půd, patří k podnožím odolnějších simazinovým herbicidům. Je odolná k mšici krvavé, ale vysoce citlivá k bakteriální spále, k boulovitosti kořenů a ke krčkové hnilobě. Ve výsadbách netvoří kořenové výmla.