BOHUTICKÁ

Váha plodů: 58 - 98 gr; průměr 72 (počítáno z 10 plodů)
Tvar plodů: kulovitý až krátce tupě přišpičatělý, mírně zkosený, s jízvou po čnělce posunutou mimo temeno, od jízvy ke stopeční jamce probíhá mělký, nad jamkou výrazný žlábek.
Stopečná jamka: značně hluboká, středně veliká
Slupka: aksamitově jemná, sytě žlutá, na slunci zardělá drobně mramorovitoučervení, v níž se vyskytují i větší temně karmínové tečky nepravidelněrozptýlené.
Dužnina: je výrazně sytě až červeně oranžová, nenápadně prokvétající bledšími žilkami, přiměřeně tuhá i ve zralosti plodů, velmi jemná, bohatě šťavnatá - znamenité chuti sladce aromatické, sotva předstižitelné jinou známou odrůdou.
Pecka: značně veliká, široká, středně baňatá, s mohutnými až křídelnatými švy. Tkví v prostorné jamce na stěnách zrnitého, zdánlivě oschlého povrchu. Dobře vyspělá jádra bývají velmičasto po dvou v jedné pecce, jsou sladká.
Doba zrání: druhá polovina července, převážně konec července.