ČAČANSKÁ RANÁ

Původ: Pološvestka - vznikla v r. 1961 ve Výzkumném ústavu ovocnářském v Čačaku (Srbsko) jako kríženec odrůd Wangenheimova a Požegaca (typ Domácí švestky).
Vlastnosti stromu: Růst je zpočátku velmi silný, po vstupu do plodnosti slábne. Koruna je široce pyramidální, přiměřeně hustá. Plodí i na jednoletém dřevě. Stromy kvetou středně raně a jsou částečně samosprašné. Mezi vhodné opylovače patří Bryská, Ruth Gerstetter a Katinka.
Vlastnosti plodu: Je vetší velikosti (průměrná hmotnost se pohybuje kolem 45 g). Tvar je dlouze eliptický. Slupka má barvu fialově červenou a bývá překryta namodralým ojíněním. Stopka je středně dlouhá. Dužnina je světle žlutá a brzy měkne a moučnatí. Chuť je příjemně navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Konzumní období je krátké. Pecka je střední, protáhlá. Odlučitelnost dužniny od pecky je dobrá.
Plodnost: Je raná, středně pravidelná a často vysoká.
Odolnost: Stromy jsou odolnejší na zimní mrazy. Vůci šarce jsou středně tolerantní. Odolnost proti moniliové hnilobě plodu je větší.
Tvar a podnož: Vhodné jsou kmenné tvary na myrobalánu nebo zákrsky na St. Julien.
Doba zrání: Sklízí se v druhé polovině července, asi 14 dnů po odrůdě Ruth Gerstetter.
Celkové zhodnocení: Jedná se o velmi kvalitní ranou pološvestku. Plody jsou velké a mají pritažlivý vzhled. Vyžadují však šetrnou manipulaci, protože se snadno otlačují. Jsou vhodné predevším pro přímý konzum. Konzumní období je však pomerně krátké.