GALA

Stromy vytvářejí středně velké, poněkud hustší, široce kulovité koruny. Intenzita růstu je střední, později slabší. Větve silněji rozvětvují, avšak také dobře obrůstají plodným obrostem. Stromy kvetou středně pozdně. Odrůda je dobrým opylovačem
Plody jsou střední až menší, nej-častější hmotnost plodu je 109-135g. Tvar plodů je souměrný, vysoce kuželovitý až mírně soudkovitý. Plody jsou tvarově vyrovnané. Slupka je slabě mastná, hladká nebo slabě síťovitě rzivá. Základní barva je zpočátku nažloutlá, později sytě žlutá. Krycí barva je jasně červená a je nanesena mramorování a nepravidelného žíhání. Dužnina je pevná, chruplavá a přiměřeně šťavnatá. Barvu má žlutavou. Chuť má sladší, mírně aromatickou, velmi dobrou.
 Plodnost je středně raná, dosti pravidelná, středně vysoká .
Stromy jsou střed-ně citlivé k zimním i jarním mrazům.
 Nemá zvláštní nároky na tvarování. Po vstupu do období plodnosti stromy vyžadují přiměřený průklest.
Sklizňová zralost nastává nejčastěji koncem září nebo začátkem října. Plody dobře drží na stromě. Při opožděné sklizni se však zkracuje jejich skladovatelnost. Konzumní zralost na-stává v prosinci, plody vydrží do března, v chladírně 1-2 měsíce déle.