OPYLOVAČ

Je to keř, který vytváří pouze prašníkové pupeny, z nichž se na jaře,  uvolňuje pyl . Při větších výsadbách stačí na 10 rostlin samičích, jeden opylovač. Opylování probíhá převážně za pomoci větru. V literatuře se uvádí, že až do 50 m je přenos pylu ještě efektivní. Důležitou úlohu má samozřejmě proudění větru v době pylování rostlin.