SPARTAN

Vyžaduje půdy úrodné, dostatečně vlhké, v ovocnářských oblastech.
Růst jabloně je středně bujný, později slabší, koruny jsou kulovité, řidší.
 Pravidelnou plodnost a dobrou velikost plodů Ize docílit udržovacím řezem, probírkou plodů, popř .závlahou.
Spartan se dá pěstovat jako štíhlé vřeteno, vřetenovitý zákrsek, zákrsek, čtvrtkmen.
Plody jsou středně velké, při velkých úrodách menší, kulovité, zelenožluté, později žluté, z větší části souvisle karmínově červené, ojíněné. Dužnina je bílá, křehká, jemná, šťavnatá. navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.
 Sklízí se v 2. polovině září, vydrží do ledna.
Odolnost proti mrazu dobrá, strupovitostí trpí velmi silně, padlím středně.
Je cizosprašná a proto potřebuje vhodného opylovače: Golden Delicious, James Grieve, Starkrimson Delicious, Zvonkové. Spartan je sám dobrým opylovačem.